Wydział Zdrowia Publicznego
w Bytomiu

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu  oficjalnie zainaugurował swoją działalność 1 października 2002 r., oferując kształcenie na kierunku zdrowie publiczne w zakresie trzech specjalności – dietetyki, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego.

Jak dojechać do
WZPB

o Dziekanatu WZPB z budynku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, który znajduje się na ul. Warszawskiej 14 w Katowicach można dostać się autobusem z przystanku na ul. Piotra Skargi 6 liniami nr 830 i M3.    

Zachęcamy do skorzystania
z aplikacji Google Maps oraz Jakdojadę.

faq

Czyli szybkie odpowiedzi na nurtujące Was pytania

W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za legitymację oraz zaświadczenie o szczepieniach? 

Potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację studencką należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dziekanatwzpb@sum.edu.pl, niezwłocznie po dokonaniu wpisu na studia.

Zaświadczenie o niezbędnych szczepieniach WZW oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć osobiście do dnia 30 października.                                                                                           

Kiedy i gdzie będzie można odebrać legitymację?

Legitymacje studenckie będą do odbioru osobiście w Dziekanacie w terminie od 1 października.

Czy planowane jest spotkanie z Dziekanem dla studentów I roku?

Tak, planowane jest spotkanie z Dziekanem Wydziału w AULI WZPB. Data zostanie ustalona i podana do wiadomości.

Kiedy i gdzie podpisuje się ślubowanie? 

Ślubowanie i kartę wpisową podpisuje się w Dziekanacie w dniu odbioru legitymacji.              

Jakie inne dokumenty trzeba dostarczyć do Dziekanatu?

Konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu kserokopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o wymaganych szczepieniach WZW typu B. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o przydziale do grupy na studiach?

GGrupy studenckie tworzone są alfabetycznie. Informacja o przypisaniu do grup (seminaryjnych, ćwiczeniowych) znajduje się przy harmonogramie zajęć - podział na grupy
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-zdrowia-publicznego-w-bytomiu/#harmonogramy

Kiedy i jak mogę  zalogować się na konto studenta i uzyskam dostęp do Wirtualnej Uczelni?

W celu zalogowania do Wirtualnej Uczelni, na stronie w polu „osoba@example.com” wprowadzamy swój login.
Ma on postać : „sALBUM”  np. s12345 

Konto o odpowiednim loginie tworzone jest w domenie @365.sum.edu.pl w chwili wydruku legitymacji studenckiej. Jego pełna i również dopuszczalna forma to: 12345@365.sum.edu.pl 

W przypadku logowania po raz pierwszy (lub zapomnienia hasła), należy je samodzielnie zmienić wypełniając formularz, dostępny pod adresem: https://u10.sum.edu.pl/WU/odzyskiwaniehasla.aspx

Mail aktywacyjny zostanie wysłany na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji lub w Dziekanacie. W przypadku błędu należy cały proces przejść ponownie łączenie z wygenerowaniem maila aktywacyjnego za pomocą funkcji „Odzyskiwanie hasła” na stronie głównej Wirtualnej Uczelni . 


WZPB

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
ul. Piekarska 18
41-902 Bytom