SŁOWNICZEK
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Krótkie i szybkie wyjaśnienie pojęć i terminów używanych na uczelni:)

Akademik
To potoczna nazwa domu studenckiego, jest miejscem zakwaterowania studentów w czasie trwania studiów.