Dostałeś się i co dalej?

Gratulacje, udało Ci się zakwalifikować do przyjęcia na Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Zanim zostaniesz naszym studentem konieczne jest dopełnienie paru formalności.
Poniżej znajdziesz krótką CHECK LISTĘ, która pomoże Ci się zorganizować w tym szalonym okresie.

Dokonanie wpisu na studia, czyli dostarczenie dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Warszawska 14, Katowice).

Wydrukowanie skierowania na badania lekarskie i wykonanie ich u lekarza medycyny pracy (możliwość wykonania badań w Poradni
- adres poniżej).

Dostarczenie zaświadczenia z przeprowadzonego badania lekarskiego do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (osobiście lub pocztą, na adres ul. Warszawska 14, Katowice)

Uiszczenie opłaty za legitymację studencką (numer konta podany poniżej).

Dostarczenie do właściwego Dziekanatu potwierdzenia zapłaty za legitymację oraz ksera szczepień na WZW typu B i kserokopię książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Dostarczenie wniosku o akademik do odpowiedniego Domu Studenta (osobiście lub pocztą elektroniczną na adres DS-u)

Po dokonaniu formalności, następnym krokiem jest sprawdzenie gdzie znajduje się Twój Dziekanat. 
Zapamiętaj adresy i kontakty do Dziekanatów.

Dokładne terminy dostarczania dokumentów oraz kontakty do Dziekanatów będą dostępne na stronach:
  kandydat.sum.edu.pl
oraz
 student.sum.edu.pl