Wydział Nauk Medycznych
w Zabrzu

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu był do 1971 roku jedynym wydziałem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (wcześniej Śląskiej Akademii Medycznej). Utworzony w roku 1948 stał się – w miarę rozwoju Uczelni- bazą dla powołania kolejnych jej wydziałów.

Jak dojechać do
WNMZ 

Do Dziekanatu WNMZ z budynku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, który znajduje się na ul. Warszawskiej 14 w Katowicach można dostać się autobusem z przystanku Mickiewicza 1 liniami nr 6 i 840 oraz pociągiem z Dworca PKP.

Zachęcamy do skorzystania
z aplikacji Google Maps oraz Jakdojadę.

faq

Czyli szybkie odpowiedzi na nurtujące Was pytania

Kto będzie się zajmował/prowadził I rok studiów?   

Pracownicy Dziekanatu prowadzący I rok studiów w odniesieniu do kierunku:

Kierunek lekarski: Barbara Trzcińska barbara.trzcinska@sum.edu.pl

Kierunek lekarsko-dentystyczny: Izabela Hetman/ mgr Magdalena Parzyjagła lek-dent@sum.edu.pl

Kierunek lekarsko-dentystyczny prowadzony w języku angielskim: mgr Rafał Piper rpiper@sum.edu.pl

Kierunek ratownictwo medyczne: mgr Aleksandra Tomanek atomanek@sum.edu.pl

Opiekunowie lat studiów i opiekunowie praktyk:
https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-lekarskiego-z-oddzialem-lekarsko-dentystycznym-w-zabrzu/#praktyki

W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za legitymację oraz zaświadczenie o szczepieniach? 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby prowadzącej I rok studiów właściwego kierunku.

Kiedy i gdzie będzie można odebrać legitymację?

Legitymację studencką będzie można odebrać w Dziekanacie u pracownika prowadzącego I rok studiów danego kierunku, po uprzednim dostarczeniu dowodu wpłaty (minimum 2 tygodnie wcześniej).

Czy planowane jest spotkanie z Dziekanem dla studentów I roku?

Tak, planowane jest takie spotkanie. Odbędzie się ono w sali w Dziekanacie WNMZ. Data zostanie ustalona i podana w późniejszym terminie.

Kiedy i gdzie podpisuje się ślubowanie? 

Ślubowanie podpisuje się w Dziekanacie w dzień rozpoczęcia roku akademickiego.


Jakie inne dokumenty trzeba dostarczyć do Dziekanatu?

Konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu kserokopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o wymaganych szczepieniach WZW typu B. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o przydziale do grupy na studiach?

Informacje o przypisaniu do grup (seminaryjnych, ćwiczeniowych) wysyłane są na adres mailowy podany podczas rekrutacji.

Kiedy i jak mogę  zalogować się na konto studenta i uzyskam dostęp do Wirtualnej Uczelni?

W celu zalogowania do Wirtualnej Uczelni, na stronie w polu „osoba@example.com” wprowadzamy swój login.
Ma on postać : „sALBUM”  np. s12345 

Konto o odpowiednim loginie tworzone jest w domenie @365.sum.edu.pl w chwili wydruku legitymacji studenckiej. Jego pełna i również dopuszczalna forma to: 12345@365.sum.edu.pl 

W przypadku logowania po raz pierwszy (lub zapomnienia hasła), należy je samodzielnie zmienić wypełniając formularz, dostępny pod adresem: https://u10.sum.edu.pl/WU/odzyskiwaniehasla.aspx

Mail aktywacyjny zostanie wysłany na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji lub w Dziekanacie. W przypadku błędu należy cały proces przejść ponownie łączenie z wygenerowaniem maila aktywacyjnego za pomocą funkcji „Odzyskiwanie hasła” na stronie głównej Wirtualnej Uczelni . 


WNMZ

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Plac Traugutta 2
41-800 Zabrze