Wydział Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, powołany z dniem 1 lipca 1971 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 26 maja 1971 r., jest jednym z największych wydziałów farmaceutycznych w Polsce

Jak dojechać do
WNF 

Do Dziekanatu WNF z budynku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, który znajduje się na ul. Warszawskiej 14 w Katowicach można dostać się autobusem z przystanku na ul. Piotra Skargi 6 liniami nr 835 i M4. 

Zachęcamy do skorzystania
z aplikacji Google Maps oraz Jakdojadę.

faq

Czyli szybkie odpowiedzi na nurtujące Was pytania

W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za legitymację oraz zaświadczenie o szczepieniach? 

Potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację studencką  należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pracownika Dziekanatu prowadzącego I rok studiów właściwego kierunku.  

Zaświadczenia o niezbędnych szczepieniach WZW oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć osobiście do dnia 30 października.

Kiedy i gdzie będzie można odebrać legitymację?

Legitymacje studenckie będą do odbioru osobiście w Dziekanacie u pracownika prowadzącego I rok studiów właściwego kierunku po zakończonej  Immatrykulacji Roku Akademickiego na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Czy planowane jest spotkanie z Dziekanem dla studentów I roku?

Tak, planowane jest spotkanie z Dziekanem Wydziału. Data i miejsce zostaną ustalone i podane do wiadomości studentów I roku.

Kiedy i gdzie podpisuje się ślubowanie? 

Ślubowanie podpisuje się w Dziekanacie po zakończonej Immatrykulacji Roku Akademickiego.                


Jakie inne dokumenty trzeba dostarczyć do Dziekanatu?

Konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu kserokopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o wymaganych szczepieniach WZW typu B. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o przydziale do grupy na studiach?

Grupy studenckie tworzone są alfabetycznie. Informacja o przypisaniu do grup (seminaryjnych, ćwiczeniowych) będzie dostępna w Dziekanacie po zakończonej  Immatrykulacji Roku Akademickiego na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Kiedy i jak mogę  zalogować się na konto studenta i uzyskam dostęp do Wirtualnej Uczelni?

W celu zalogowania do Wirtualnej Uczelni, na stronie w polu „osoba@example.com” wprowadzamy swój login.
Ma on postać : „sALBUM”  np. s12345 

Konto o odpowiednim loginie tworzone jest w domenie @365.sum.edu.pl w chwili wydruku legitymacji studenckiej. Jego pełna i również dopuszczalna forma to: 12345@365.sum.edu.pl 

W przypadku logowania po raz pierwszy (lub zapomnienia hasła), należy je samodzielnie zmienić wypełniając formularz, dostępny pod adresem: https://u10.sum.edu.pl/WU/odzyskiwaniehasla.aspx

Mail aktywacyjny zostanie wysłany na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji lub w Dziekanacie. W przypadku błędu należy cały proces przejść ponownie łączenie z wygenerowaniem maila aktywacyjnego za pomocą funkcji „Odzyskiwanie hasła” na stronie głównej Wirtualnej Uczelni . 


WNF

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec