Rektorat
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Centrum dowodzenia 🙂

Rektor

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
tel. +48 32 208 3555rektor@sum.edu.pl

Rektorat 

Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego
w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. +48 32 208 3600

Prorektor

ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Stojko
tel. (+48 32) 208-35-57rekst@sum.edu.pl