Wydział Nauk Medycznych
w Katowicach

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16.06.75 r. przekształcającego Wydział Lek​arski Śląskiej Akademii Medycznej w dwa wydziały: Wydział Lekarski z siedzibą w Katowicach i Wydział Lekarski z siedzibą w Zabrzu. 

Jak dojechać do
WNMK 

Do Dziekanatu WNMK z budynku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, który znajduje się na ul. Warszawskiej 14 w Katowicach można dostać się autobusem z przystanku Katowice Dworzec PKP liniami nr 12, 48, 657, 154.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji Google Maps oraz Jakdojadę.

faq

Czyli szybkie odpowiedzi na nurtujace Was pytania

Kto będzie się zajmował/prowadził I rok studiów?   

Pracownicy Dziekanatu prowadzący I rok studiów w odniesieniu do kierunku:

Kierunek lekarski: mgr Agnieszka Filipek, email: afilipek@sum.edu.pl tel. 32 208 86 65,

Kierunek neurobiologia: mgr Agnieszka Zdziebło, email: azdzieblo@sum.edu.pl tel. 32 208 86 69

Opiekun roku kierunku lekarskiego: dr n.med. Wojciech Garczorz, email: wojtekg@sum.edu.pl tel. 32 208 84 58, Katedra i Zakład Biochemii 

Opiekun roku kierunku neurobiologia: dr n.med. Anna Bielecka-Wajdman, email: abielecka-wajdman@sum.edu.pl tel. 32-208-8697, Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii

W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za legitymację oraz zaświadczenie o szczepieniach? 

Powyższe dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres osoby prowadzącej I rok studiów właściwego kierunku.

Kiedy i gdzie będzie można odebrać legitymację?

Legitymacje studenckie będą do odbioru osobiście w Dziekanacie u pracownika prowadzącego I rok studiów właściwego kierunku  w terminie od 1 października.

Czy planowane jest spotkanie z Dziekanem dla studentów I roku?

Tak, planowane jest spotkanie z Dziekanem Wydziału. Data i miejsce zostaną ustalone i podane do wiadomości studentów I roku.

Kiedy i gdzie podpisuje się ślubowanie? 

Ślubowanie podpisuje się w Dziekanacie w dniu odbioru legitymacji.


Jakie inne dokumenty trzeba dostarczyć do Dziekanatu?

Konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu kserokopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o wymaganych szczepieniach WZW typu B. 

W jaki sposób zostanę poinformowany o przydziale do grupy na studiach?

Informacje o przypisaniu do grup (seminaryjnych, ćwiczeniowych) wysyłana jest na adres mailowy podany w procesie rekrutacji (osobne grupy dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych).

Kiedy i jak mogę  zalogować się na konto studenta i uzyskam dostęp do Wirtualnej Uczelni?

W celu zalogowania do Wirtualnej Uczelni, na stronie w polu „osoba@example.com” wprowadzamy swój login.
Ma on postać : „sALBUM”  np. s12345 

Konto o odpowiednim loginie tworzone jest w domenie @365.sum.edu.pl w chwili wydruku legitymacji studenckiej. Jego pełna i również dopuszczalna forma to: 12345@365.sum.edu.pl 

W przypadku logowania po raz pierwszy (lub zapomnienia hasła), należy je samodzielnie zmienić wypełniając formularz, dostępny pod adresem: https://u10.sum.edu.pl/WU/odzyskiwaniehasla.aspx

Mail aktywacyjny zostanie wysłany na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji lub w Dziekanacie. W przypadku błędu należy cały proces przejść ponownie łączenie z wygenerowaniem maila aktywacyjnego za pomocą funkcji „Odzyskiwanie hasła” na stronie głównej Wirtualnej Uczelni . 


WNMK

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
ul. Medyków 18
40-752 Katowice