Formy zajęć
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Na studiach zajęcia przybierają następujące formy