Organizacje studenckie
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Organizacje studenckie zapewniają studentom szeroki zakres możliwości rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.