Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach powołany został na mocy uchwały Senatu Śląskiej Akademii Medycznej z dnia 28.03.01 r., jako Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej. W 2012 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu, a w 2014 r. na Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Jak dojechać do
WNOZK

Do Dziekanatu WNOZK z budynku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, który znajduje się na ul. Warszawskiej 14 w Katowicach można dostać się autobusem z przystanku Katowice Dworzec PKP liniami nr 12, 48, 657, 154.  

Zachęcamy do skorzystania
z aplikacji Google Maps oraz Jakdojadę.

faq

Czyli szybkie odpowiedzi na nurtujące Was pytania

W jaki sposób należy dostarczyć potwierdzenie opłaty za legitymację oraz zaświadczenie o szczepieniach? 

Potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację studencką należy dostarczyć w terminie do 15 września za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres pracownika Dziekanatu prowadzącego I rok studiów właściwego kierunku.

https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#kontakt

Zaświadczenia o niezbędnych szczepieniach WZW typu B oraz orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć osobiście, w terminie od 1 do 30 października (rekomenduje się przy odbiorze legitymacji).

Kiedy i gdzie będzie można odebrać legitymację?

Legitymację można odebrać po rozpoczęciu roku akademickiego w Dziekanacie (Katowice, ul. Medyków 12, I piętro) u pracownika prowadzącego I rok studiów danego kierunku, po uprzednim dostarczeniu potwierdzenia opłaty za legitymację.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji.

Czy planowane jest spotkanie z Dziekanem dla studentów I roku?

Tak, planowane jest spotkanie z Dziekanem Wydziału. Data i miejsce zostaną ustalone i podane do wiadomości studentów I roku.

Kiedy i gdzie podpisuje się ślubowanie? 

Kartę wpisową wraz ze ślubowaniem należy pobrać ze strony internetowej https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#druki-do-pobrania oraz dostarczyć do Dziekanatu w dniu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowo studenci kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo pobierają ze strony internetowej https://student.sum.edu.pl/dziekanat-wydzialu-nauk-o-zdrowiu-w-katowicach/#druki-do-pobrania zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas sesji symulacyjnych i dostarczają wypełnioną do Dziekanatu w  dniu rozpoczęcia zajęć.

Jakie inne dokumenty trzeba dostarczyć do Dziekanatu?

Konieczne jest dostarczenie do Dziekanatu kserokopii orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o wymaganych szczepieniach WZW typu B w terminie od 1 do 30 października (rekomenduje się przy odbiorze legitymacji).

W jaki sposób zostanę poinformowany o przydziale do grupy na studiach?

Grupy studenckie tworzone są alfabetycznie. Informacja o przypisaniu do grup (seminaryjnych, ćwiczeniowych) wysyłana jest na adres mailowy podany w procesie rekrutacji.

Kiedy i jak mogę  zalogować się na konto studenta i uzyskam dostęp do Wirtualnej Uczelni?

W celu zalogowania do Wirtualnej Uczelni, na stronie w polu „osoba@example.com” wprowadzamy swój login.
Ma on postać : „sALBUM”  np. s12345 

Konto o odpowiednim loginie tworzone jest w domenie @365.sum.edu.pl w chwili wydruku legitymacji studenckiej. Jego pełna i również dopuszczalna forma to: 12345@365.sum.edu.pl 

W przypadku logowania po raz pierwszy (lub zapomnienia hasła), należy je samodzielnie zmienić wypełniając formularz, dostępny pod adresem: https://u10.sum.edu.pl/WU/odzyskiwaniehasla.aspx

Mail aktywacyjny zostanie wysłany na prywatny adres skrzynki pocztowej, który został podany w procesie rekrutacji lub w Dziekanacie. W przypadku błędu należy cały proces przejść ponownie łączenie z wygenerowaniem maila aktywacyjnego za pomocą funkcji „Odzyskiwanie hasła” na stronie głównej Wirtualnej Uczelni . 


WNOZK

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
ul. Medyków 12
40-752 Katowice