Pomoc socjalna i stypendia
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Pomoc socjalna i stypendia odgrywają ważną rolę w zapewnieniu wsparcia finansowego dla studentów.

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego mogą starać się o następujące świadczenia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogę.

Dodatkowo Studenci za szczególne osiągnięcia naukowe mogą otrzymać Stypendium Rektora.

Szczegółowe infomacje tutaj